They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 27. desember 2013

27:12:2013

 


SaLuSa  27. desember, 2013

Så her er dere altså, på slutten av nok et år som har vært monumentalt på så mange vis. Tiden har fortsatt å akselerere og man kan se at det finner sted en klar splittelse mellom det gamle og det nye. De mørke gjør ikke de fremskritt de hadde ønsket, etter at de følte at de var på nippet til å lykkes med å ta kontroll over hele verden. De hadde ikke regnet med den økende mengden av Lys som har blitt forankret på Jorden. Og dét i en sådan grad at Det nesten umerkelig har blitt den mektigste kraft for det gode. Dets fremmarsj kan ikke lenger forsinkes og det er skjebnebestemt til å være virkemidlet som fjerner de mørke.

Denne syklusen har fullført sitt løp og Lyset er nå den dominerende kraften på Jorden. Det tilsynelatende kaos og uro er ikke annet enn et tegn på at det begrenser de mørkes muligheter til å fortsette sin fremmarsj mot global kontroll.Det har alltid vært planen at det skulle være slik at uansett hvor mye de utvidet sin kontroll over menneskene, så skulle de aldri oppnå full kontroll. Den syklusen har gått sin gang og en ny syklus har begynt som vil bringe fullkommen fred og lykke til alle sjeler. Det er ikke lenger rom for at de mørke kan få bruke sin makt over Menneskerasen.

Når dere står stødig i Lyset og ikke lar dere påvirke av ytre hendelser, så gir dere Lyset kraft slik at det vokser seg enda sterkere. Lev i Lyset, så kan dere leve deres liv på en måte som også løfter andre opp med dere. Det kommende Nye Året vil innvarsle mange forandringer som vil sende ut et mektig signal om at Lyset gjør den Nye Tidsalderen blir til virkelighet. 2014 er et veiskille som vil gjøre raske fremskritt mulig og innvarsle den sanne begynnelsen på Lysets Tidsalder. Hver eneste en av dere er blitt utvalgt til å være her ved denne anledningen og for mange av dere vil livet deres tilby de forandringene dere har ønsket dere. Som lysarbeidere har dere noe å tilby som vil bli tatt i bruk i det rette øyeblikket. Så bekymre dere ikke eller føl at deres bidrag er lite sammenliknet med andres, ettersom alle er like viktige for helheten.

Dere har kommet langt takket være det dere har opplevd og erfart og det gjør dere mye større enn da dere la ut på denne reisen. Det finnes ikke én erfaring som ikke har verdi og det er ingen grunn til å sammenlikne seg med andre ettersom dere alle har en unik, individuell livsplan. Ingen Sjel er større eller mindre enn en annen sjel. Dere er del av en stor familie som ser opp til Mor/Far Gud, som dere opprinnelig er kommet fra. Når dere kommer sammen som Ett, vil det ikke være noen sjel som bli betraktet som bedre enn en annen, ettersom alle går den samme veien, men simpelthen befinner seg på ulike etapper av den.

Når dere kan se dere selv i andre vil dere forstå at dere er uløselig knyttet til hverandre og i virkeligheten er Ett. Men like fullt, mens dere utvikler dere frem mot denne forståelsen, er dere fortsatt et individuelt Lys blant alle de andre. Når dere blir omtalt som “Guder” henspeiler det på en tilstand av En-het som dere erfarer når dere vender tilbake til Gudskilden. I mangel av et bedre uttrykk, så er det det Hjem dere en gang kom fra, og når Gud ønsker å erfare enda mer, vil alle sjeler påny bli sendt ut av den grunn.
Akkurat nå er det vanskelig for dere å forestille dere eller å erindre de høyere tilstander av væren, men snart vil dere være full fart på veien mot å huske alt sammen. Dette vil skje trinnvis og først vil dere gjenerverve full bevissthet. Av nødvendige årsaker har dere levet ut mange liv i de lavere vibrasjonene med begrenset bevissthet. Utfordringen deres har vært å finne veien tilbake til Gud gjennom deres egne erfaringer, hvilket er årsaken til at alle sjeler reiser med sin egen hastighet og velger ulike veier mot målet. Dere må også huske at i spesifikke inkarnasjoner er dere tilknyttet visse energier som vil forsterke deres muligheter for å lykkes.

Når dere etter hvert blir mer Ett med Lyset, så vil dere også våkne ytterligere opp til sannheten om deres sanne Selv. Dere er ikke kroppen deres, for den tjener kun deres behov mens dere er på Jorden. Ja, dere har også en eterisk kropp som er mer forfinet slik at den kan tåle eksistensen i de høyere vibrasjonene, men dere har likevel en lang vei å gå. Med tiden vil dere bli sanne Lys-Vesener, men dere vil fortsatt kunne skape en ”kropp” for dere selv når behovet måtte oppstå.  Det er verdt å merke seg at når dere så gjør, for å kunne bevege dere i de lavere dimensjoner, så vil det virke begrensende på andre områder.

Kjære Dere, kast av dere enhver følelse av tretthet eller tvil, for vibrasjonene er stadig økende og de virker foryngende på dere. Løft dere opp og ut av tvil og vantro, rett blikket fremover og gå i Lyset. Legg bekymringene bak dere og vær sikker på at alt er i sin skjønneste orden. Det kan være vanskelig, men dere må begynne å losse av all ”bagasje” som dere ikke kan ta med dere inn i de høyere riker. Tenk stort og positivt, for dere har allerede gjort det vanskelige arbeidet når dere har nådd dette punktet i deres evolusjon. Og så må dere også huske på at dere har mange sjeler med dere på ferden som gjør alt de kan for å veilede dere inn på en trygg vei som vil gi dere store belønninger.

Jeg er SaLuSa og kommer igjen for å forsikre dere om at alt er vel og at vi er med dere hele veien. Vår Kjærlighet og Velsignelser går med dere.

Tusen takk, SaLuSa
Mike Quinsey


 Oversetter: Leif  

søndag 22. desember 2013

20:12:2013SaLuSa  20. desember, 2013. 

All den uro og opprør vi har sett i løpet av året blir nå satt til side ettersom mange mennesker forbereder seg på å feire i samsvar med sin tro. Det har blitt en tradisjon som også er akseptert av mennesker som ikke har noen tilhørighet til noen religiøs tro. Resultatet er at alle slags mennesker finner at de kan komme sammen og sette til side sine ulikheter i tro og oppfatninger og feire Menneskehetens felleskap. Energiene øker i vibrasjon og en følelse av kjærlighet til alle mennesker får frem det beste i alle. Med ett vokser det frem en spesiell omtanke for alle dem som er fattige og lider nød, ofte i et samfunn som ellers uten problemer kunne ha tatt vare på dem alle.

Disse situasjonene dukker opp gang etter gang og langsomt men sikkert begynner folk å forstå at de er sin brors vokter. De som har kommet enda lenger i sin forståelse greier også å se at alt liv er Ett, og uløselig knyttet sammen slik at enkeltindividets handlinger påvirker det hele. Det er da folk begynner å ta ansvar for sine handlinger og hjelper til å løfte vibrasjonene på Jorden. Dersom dere bare kunne beholde den godviljen som oppstår i denne juletiden dere nå opplever, så ville dere raskere bevege dere vekk fra de lavere vibrasjonene, som ikke ville kunne eksistere i deres høyere vibrasjonstilstand. Etter hvert som forandringene fortsetter, så hjelper de til med å løfte opp de sjelene som akkurat er i ferd med å komme ut av mørket. De trenger en hjelpende hånd for å komme seg inn på veien mot suksess og de finner at det er lettere når andre har gått foran og skapt en vei.

Gjennom mange liv har dere erfart myriader av ulike situasjoner som har hjulpet dere i deres utvikling. De har vært arrangert, slik alle liv er, for å hjelpe dere å overvinne de problemene dere med stor sannsynlighet vil møte. Det er absolutt ingen ting som hender uten god grunn, selv om det for det menneskelige sinn er vanskelig å se lenger enn det som skjer i deres fysiske rike. Hver eneste en av dere har tallrike hjelpere som ikke har annet i tankene enn å sikre at dere utvikler dere gjennom deres opplevelser og erfaringer. Dette er grunnen til at nøkkelhendelsene i livet deres er arrangert på en slik måte at de gradvis løfter dere frem på evolusjonens vei. Likevel blir dere i mange tilfeller kastet inn i kaotiske situasjoner som ikke ser ut til å ha noen reell hensikt. Tro oss, Kjære Dere, ingen ting skjer tilfeldig og uansett hva dere blir involvert i, så er det alltid noe positivt å hente ut av det, ikke bare for dere selv, men for alle sjeler som er involvert.

Bekymre dere ikke om dere skulle bli innblandet i noe som tydelig kommer fra en negativ kilde, for deres blotte nærvær kan trenges for å holde vibrasjonene i sjakk. Ofte kan dere bringe tilstrekkelig Lys inn i situasjonen til å mildne eller eliminere noen av de negative energiene.Dere kan være sikre på at dere vil bli brukt på grunn av deres erfaring og deres dedikasjon til å spre Lyset, men dere vil aldri bli satt til å takle mer enn dere kan klare.  Selvfølgelig vil dere også befinne dere på mottakersiden, men slike situasjoner er ofte en test for å sikre at dere vet hvordan dere skal håndtere dere selv. Vi gjentar ”ingen ting skjer tilfeldig”, så se alltid etter hva dere kan lære av en situasjon dere opplever.

Vær sikker på at dere vil få “pauser” gjennom livet deres og det er ikke forventet at dere skal tjene lyset uten dem. Det er sikkert at dere vil vite hvor dere står når dere går med strømmen og oppfyller deres livsplan. Husk imidlertid at til tider vil dere så og si “ta igjen” karmisk etterslep og dette vil presentere seg for dere når det er kjent at dere er i stand til å takle det. Så bli ikke foruroliget i slike situasjoner og godta det dere opplever med positiv innstilling, men viktigst av alt; sørg for å lære av dem.

På dette tidspunktet i deres evolusjon gjør dere raskere fremskritt enn noensinne og hver eneste sjel er på siste runde av livsplanen for denne inkarnasjonen. Dette kan synes usannsynlig ettersom dere alle er på ulike steder i deres evolusjon, men husk på at ikke alle sjeler er rede til å stige opp eller ønsker å gjøre det. Slutten på en Sol-Syklus nærmer seg og den er spesiell ettersom endetiden allerede er bestemt, så uansett hva de mørke måtte finne på for å spolere planen, så vil de ikke lykkes med det. Oppstigningen er garantert og forventes å finne sted ved slutten av denne Sol-Syklusen.

I mellomtiden oppfordrer vi dere til å hjelpe deres medreisende der det er behov for det, men vi ber dere samtidig om å ikke legge press på dem ved å påtvinge dem deres råd og anbefalinger. Noen ganger er det slik at ting bare kan læres gjennom direkte erfaring, selv om gruppeerfaringer ikke er uvanlig. Forsøk å unngå å være altfor fastlåst i deres tenkesett og vær fleksibel, selv om mange av dere nå er tilstrekkelig intuitive til å vite når man bør gå i en annen retning. Ta ting etter hvert som de kommer og ikke prøv å tvinge gjennom en situasjon med mindre du kan være helt sikker på resultatet. Dere skulle vite at når ting flyter harmonisk, så er det lite dere trenger å gjøre.

Dere har forberedt dere til denne perioden gjennom tusener av år, ettersom dere alltid har visst at den ville komme og løfte dere ut av de lavere vibrasjonene. Mange av dere har våknet opp til dette faktum og går nå frydefulle fremover med store forventninger. Selv om dere ikke helt kan forstå hvilken fantastisk tid som åpner seg for dere alle, så er det en følelse av spent forventning når man vet at en ny æra er i ferd med å åpne seg. Dette gjør at dere kan begynne å fundere over hvordan livet vil være når de mørke Sjelene er borte. En slik frihet, uten noen som helst innblanding, er noe nytt og svært vanskelig å forestille seg nå mens dere er i ferd med å løfte dere ut av de lavere vibrasjonene.

Gjennom årtusener har dere opplevd dualiteten på et så høyt nivå at det er vanskelig å forestille seg de dramatiske og omfattende forandringene som ligger rett foran dere. De er imidlertid nær manifestasjon og vil bringe med seg de vidunderligste overraskelser og dyptgripende forandringer til deres lutter forbauselse og fryd. Jeg forlater dere nå i det som forhåpentlig er en følelse av glede, når dere vet ar deres reise i de lavere vibrasjonene er nær slutten. Behold roen og fortsett å spre Kjærlighet og Lys overalt hvor dere går.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif 

lørdag 7. desember 2013

05:12:2013

Melding fra Mike Quinsey:

Hei, venner,

Jeg føler men nå mer som mitt gamle jeg igjen og har forsøkt å kanalisere SaLuSa. Det er ingen måte jeg kan være sikkert på at jeg lykkes, men jeg har sjekket budskapet med Steve Beckow som er vel kvalifisert til å gi meg en vurdering. Han føler seg trygg på at det mest sannsynlig kommer fra SaLuSa. Derfor vil jeg nå tilskrive ham budskapet ettersom jeg også føler meg helt trygg på hvor det kommer fra. Dette er også basert på en venn, Nancy Tate, som sjekket ut med sine kontakter i Åndeverdenen, og de gav henne følgende beskjed:

“ Mine Kjære Sjeler, tiden er kommet for å fortsette med budskapene gjennom deg fra meg, SaLuSa, og andre som måtte føle at tiden er inne. Vi er alle synkronisert med dere og vi ber om at du ikke bare bringer budskaper gjennom deg når du føler for det, men at du vet at vi er 100% med deg i dette og alt du gjør. Det er svært utfordrende for mange å tro på seg selv i denne Oppstigningens tid. Jeg kan forsikre dere begge, faktisk, at det er tiden for dere begge å ”ta ned” budskap som er relevante for hva som skjer i disse tider. Velkommen tilbake og tally ho!! 1

Derfor vil jeg fortsette å sende ut et budskap fra SaLuSa annenhver uke på fredag. Disse vil selvfølgelig bare gå ut til mennesker som for øyeblikket står på min abonnentliste. Om flere skulle ønske å skrive seg på, så beskriver jeg på nettsiden min hvordan man går frem.

Dersom alt utvikler bra vil jeg når tiden er moden ganske sikkert sende ut ukentlige budskap.

I Lys og Kjærlighet. Mike Quinsey SaLuSa  4. desember-2013.


Ting nærmer seg sin sluttførelse med slik fart at det er nødvendig at dere har et åpent sinn for å være forberedt og flyte med strømmen. Gamle verdensoppfatninger og tro blir rystet i sine grunnvoller, og dette er med hensikt og i den hensikt å bringe dere inn i den Nye Tidsalder. Mange av deres gamle oppfatninger bærer i seg en grad av sannhet som har vært tilstrekkelig til at dere satte føttene deres på veien mot forståelsen, men de er ikke lenger adekvate tatt i betraktning de massive forandringer som finner sted. Tiden nærmer seg raskt for at dere vil bli gitt muligheten til å høyne deres vibrasjoner til et slikt nivå at kun sannhet til slutt vil bestå. Dere er allerede på veien til total opp-Lys-ning og mye hjelp blir gitt dere for å sikre at dere har alle muligheter til å fullføre deres Oppstigning.

Det er så utrolig mye som foregår omkring dere at det er ikke rart om dere finner det forvirrende, men under forutsetning av at dere følger deres intuisjon og leter etter svarene inni dere, så vil dere finne alle svar. Vær alltid våkne og kritiske, for budskapene som er av Lys og Kjærlighet har alltid en spesiell følelse i seg og de vil aldri bære med seg de lavere vibrasjonene som forbindes med negativitet. Den perioden dere er på vei inn i er allerede av en høyere vibrasjon enn den dere opplevde for kun kort tid tilbake. Tiden fortsetter å akselerere og dette er beviset på det høyere nivå av vibrasjoner dere nå eksisterer i. Jo mere dere sentrerer dere og setter fokus på deres eget Lys, jo bedres vil dere være forberedt på den kontinuerlige vibrasjonsøkningen som er skjebnebestemt til å løfte dere ut av dualiteten.

La dere ikke distrahere av det kaos som uvegerlig følger av de massive forandringer som skjer. Energier av lavere vibrasjoner har ingen plass i den Nye Tidsalder og kan ikke lenger opprettholdes. De vil miste sin evne til å eksistere ved siden av de høyere vibrasjonene som nå blir etablert, og de vil derfor forbli i tredje dimensjon. Oppstigningen vil bli kulminasjonen av alle de forandringene som finner sted og dette er det endelige resultat for alle dem som har høynet sine vibrasjoner inn i de høyere dimensjoner. Dere er blitt tilbudt muligheten for å forlate reinkarnasjons-syklusen for alltid, og dette er en unik tid som er en følge av at den nåværende syklusen er fullført og avsluttes.

Mens dere i fortiden og inntil nå har spilt deres ulike roller som har skapt splittelse, så er nå denne epoken over og er i ferd med å ebbe ut og avsluttes. Dere har alltid vært ETT med hverandre selv om dere ofte har spilt roller som har satt dere i opposisjon til hverandre. Dette var for å sette fart i evolusjonen deres gjennom de erfaringer dere fikk på denne måten og som følge av dette går den nå enda raskere etter hvert som Lyset øker i intensitet. De som allerede har gjort store fremskritt hjelper også dem som følger i deres fotspor, på samme vis som dere jo får hjelp nå. I solsystemet deres er dere de siste som nå venter på å oppnå Oppstigningen og dere vil fortsette å få enormt med hjelp helt til hver eneste sjel har steget opp.

De mørke er preget av panikk og forsøker med alle midler å forhindre den uunngåelige slutten på sitt herskervelde. Det vil overhodet ikke kunne hjelpe dem, så det er ingen grunn til bekymring, så vi vil oppfordre dere til å konsentrere dere om å bringe Lyset gjennom. Jo mere dere kan konsentrere dere om og legge deres innsats i å oppnå målene deres, jo raskere vil begivenhetene skride frem. Det vil gjøre den første offisielle kunngjøringen fra President Obama mulig hvor han anerkjenner eksistensen av og kontakten med vår Venner fra Rommet. Dette vil resultere i en åpen diskusjon og bevissthet om dem, og således også enighet om å forhandle frem en protokoll som gjør at åpen kontakt blir mulig. Og fra da av vil dette temaet finne veien inn i det offentlige rom for aldri mer å bli holdt skjult for dere.

Derfor ber vi dere å holde dere i Lyset til enhver tid og ikke la dere distrahere av noe som ikke helt klart er av Lyset. Gjennom lang, lang tid har sannheten vært holdt skjult for dere, men ganske snart vil den bli gjort kjent for dere. Dette vil sette fart i utviklingen deres, og uten innblandingen fra de mørke, vil dere raskt nå nye høyder, høyere enn noensinne tidligere siden denne syklusen begynte. Ved avslutningen av en syklus er det mye som skal sorters ut og hver eneste sjel blir gitt muligheten til å bevege seg inn i sitt høyeste eksistensnivå. Ettersom det i virkeligheten ikke finne noe slikt som “tid”, er alt i Nuet og det er ingen som helst grunn til å bekymre seg om en annens sjels fremskritt og utvikling. Hver sjel har en ubegrenset mengde “tid” som de kan bruke til å gjennomføre sin reise hjem. Alt skjer i en perfekt harmoni med alt annet i overensstemmelse med Guds plan for Menneskene.

Dere kan være helt sikre på at mange sjeler reiser med dere på deres ferd og at dere aldri er alene. De er deres hjelpere og veiledere som gir dere all mulig assistanse og gjør det mulig for dere å lykkes med å nå målene deres. Dere vi også finne at det til enhver tid er enda høyere utviklete Vesener som strekker seg ned til dere for å hjelpe dem som følger i deres fotspor. De trenger seg imidlertid ikke på dere, men de vil alltid respondere på deres bønn om hjelp. Det er også nødvendig å huske at dere ikke alltid får det dere ber om, ettersom deres livsplan er kjent for dem og i samsvar med den blir den mest egnete handling satt i verk. De vil vennlig og med visdom lede dere i riktig retning og feire sammen med dere når dere har nådd målene i deres livsplan.

Hold fokus støtt fremover og vit at det i virkeligheten er lite tid igjen til å oppfylle deres livsplan, men at det er mange sjeler som gjør sitt aller beste for å sørge for at dere lykkes. De er alltid med dere og deler deres håp og aspirasjoner, og hjelper dere på ferden tilbake til Lyset. Deres frie vilje er svært høyt respektert og meget viktig og må tas hensyn til hele veien dersom du er en av dem som er skjebnebestemt å stige opp ved slutten av denne syklusen.

Tusen takk, SaLuSa

Mike Quinsey.


 Oversetter: Leif  

1. ”Tally ho!!” er det ropet som bruker for å anspore hundene i den tradisjonelle revejakten i England.

torsdag 13. juni 2013

Et budskap fra Englene via Tazjima: Lær deg å elske ditt sanne Selv


Et budskap fra Englene via Tazjima:
Lær deg å elske ditt sanne Selv

Angels graphics 

A Message from the Angels:
Embrace Your Real Self,
channeled through Tazjima,
 9 June, 2013 at bluedragonjournal.com

oregon-butte-041


Vi er den Guddommelige Mors Hærskare av Engler. Vi kommer på denne dag for å uttrykke vår takknemlighet for det arbeidet som gjøres på planeten av Lysarbeidere i hver eneste by, region, nasjon.

Hva er det som skjer i deres verden? Sitter du fortsatt fast i tankekonstruksjoner som tilhører de gamle livs- og tankemønstre? Eller står du på terskelen til å tre inn i den frihet som nå eksisterer som en mulighet for alle å gå inn i, langt utenfor de gamle strukturene i tredje dimensjons erfaringsparadigme?  Er det fortsatt slik at du tenker med din rasjonelle hjerne eller er det hjertet som leder deg?

De gamle strukturene er i en oppsmuldringsprosess ettersom deres fundament har blitt fjernet. Nå er det mulig for alle og enhver å gå langt utenfor det som blir betraktes som ”måten å gjøre ting på” blant familien, arbeidskollegene, foreninger, religion, rase og kultur. Det som føltes viktig for deg tidligere, mest på grunn av det du har blitt innpodet i oppdragelsen av foreldre, lærere, religion og mentorer, føles kan hende plutselig ikke interessant lenger. Lenkene er blitt fjernet; tiden er inne nå til å bevege seg inn i en ny tilstand av væren.

I løpet av den siste uken har det skjedd stor utvikling med tanke på å åpne hjerter og sinn for muligheten av et liv uten begrensninger. Med ett begynner folk å respondere på en slags ny følelse av frihet og muligheten for å kunne få lov å gjøre sine egne valg med hensyn til hva de vil akseptere og ikke akseptere i sine liv. For noen manifesterer denne nye drivkraften i form av massive protester mot regjeringens politikk og aktiviteter, mot finansinstitusjoner, mot store korporasjoners uetiske metoder, mot alle de løgner som i fortiden har blitt presentert som sannhet fra media og myndigheter.

I Grekenland, Tyrkia og mange andre land har mennesker fra alle samfunnsnivåer og aldersgrupper kommet sammen og taler og handler som én organisme, fast bestemt på å være frie, fast bestemt på å få lov til å være den de er, i hvert øyeblikk av nuet. Gjennom noen av de kommentarene som er kommet fra de som protesterer i Tyrkia, blir det tydelig at ropet om frihet blir kommunisert på non-verbalt vis til folket. Det ene øyeblikket er en student på forelesning, det neste øyeblikket, idet han hører om de nye protestene, stormer han ut for å være blant demonstrantene og improviserer måter å møte de tilsynelatende overveldende odds når de står overfor politiets brutalitet.

Det finnes ingen vei tilbake for folket i Tyrkia; protestene har spedt seg over hele landet. Bare ved dette ene eksempelet blir det tydelig at folkets holdninger forandrer seg med en fart som aldri før. Det som var sant for disse menneskene dagen før den første protesten i Istanbul er ikke lenger sant. Kollektivt har de bestemt seg for å ikke adlyde eller høre på hva regjeringen og myndighetene sier er best for dem. I stadig større grad krever de frihet og rett til selvbestemmelse, både som individer og som kollektiv. Forandring er i luften og kommer snart til et sted nær deg.

De gamle definisjonene av “rett og galt”, ”svart og hvitt”, ”godt og dårlig” har mistet sin gyldighet. Energi er nøytral. Det finnes ikke ”dårlige mennesker”; alle på planeten har gjort det de trodde var riktig, gitt de tankestyrende omstendigheter de ble oppfostret under, som de levde under og arbeidet under. Men nå har alle blitt gitt muligheten til å tre ut av begrensningene og inn i en verden av muligheter. Det vil komme utfordringer, det vil komme motstand, og fra noen et ønske om å komme tilbake til slik det var før, slik det pleide å være; det er imidlertid ikke mulig å gå tilbake til det som ikke lenger eksisterer, de kunstige konstruktene fra en tid med ekstrem dualisme som ble opprettet av noen få for å ha kontroll over de mange. Modige mennesker er omsider rede til å tre frem og gi klart uttrykk for hva de ser som sant, til alle som er villige til å høre eller lese deres ord. Det skjer over hele verden. Den muligheten å være under kontroll av noen på ”utsiden” av deres eget vesen er ikke lenger på agendaen.

Utenfor den rasjonelle tankens begrensninger, som søker å beskytte deg ved å få deg til “å passe inn”, ligger de forbindelser som nå skapes av en høyere frekvens, som eksisterer uten ord, regler og definisjoner. De som har benyttet de stramme grensene i den tredje dimensjon til beste for seg selv, fordi de forsto spillereglene bedre en andre, er nå i villrede og redde på grunn av at de ikke lenger har kontroll, og en gryende erkjennelse av at de har tapt spillet sniker seg inn i dem. Fordi de kommer fra det gamle paradigmet og fortsatt har kontroll over enorme pengemengder, forsøker disse som tidligere hadde kontrollen å skape krig ved å planlegge hendelser som kan fyre opp under spenninger mellom raser, religioner eller ulike finansinteresser ved å bruke lakeier som er ”mind-controlled” eller dopete på rusmidler.

Når disse iscenesatte hendelsene skjer, går det mer og mer opp for folk at dette er manipulasjoner og at noen står bak og trekker i trådene. Det er altfor mange ubesvarte spørsmål og ting som ikke stemmer: de som står bak disse hendelsene er blitt uforsiktige, både på grunn av sin grenseløse arroganse og den skjulte frykten for å bli avslørt og eksponert. Den tillit folk tidligere hadde til sine lands regjeringer smuldrer stadig raskere opp. Folk begynner å stille spørsmål ved alt, til og med de tradisjoner og atferdsmønstre som alltid har vært en del av familien deres, religionen og landet.

Imidlertid, i stedet for å fokusere på vanskelighetene i denne overgangsperioden, så oppfordrer vi dere alle, som lysarbeidere og veivisere, å være et eksempel gjennom deres eget liv, på hvordan man kan overskride enhver følelse av begrensning. Dette kan du gjøre ved å lære deg Universets Lover og hvordan de innvirker på ditt liv. Det du fokuserer på avgjør hva som kommer inn i ditt liv. Dersom du kontinuerlig bekymrer deg eller hengir deg til frykt, vil hendelser spille seg ut som forsterker din frykt og bekymring. Loven om Tiltrekning gjør virkelighet av det du vier din oppmerksomhet til, så ved å ha en intensjon om å leve i kjærlighet og gi deg hen i tillit, vil du finne at de begrensningene som en gang ble lagt rundt deg gjennom din oppdragelse og din rasjonelle tenkemåte, rett og slett vil svinne hen. Lær deg å være oppmerksom på energienes strømninger og sykluser og beveg deg med strømmen i stedet for mot den. Den bølge av Kjærlighet som selv i dette nu flommer inn over planeten og solsystemet, vil feie foran seg alt grums og all motstand. Den skyggeverden som dere har levd og arbeidet i vil ikke lenger finnes, forsvunnet uten spor akkurat som tåken forsvinner for solens varme.

Når du gir slipp på din frykt og din følelse av begrensninger, så betyr ikke det at du vil leve uten utfordringer i ditt liv. Dagdrømmen om å leve på en vakker strand med en drink i hånden er akkurat det; en drøm. Du vil fortsatt leve i en fysisk verden med ulike krav og leve blant mennesker som eksisterer som befinner seg på alle ulike nivåer av evolusjon og bevissthet. Du vil bli konfrontert med situasjoner som du må finne løsninger på. Hvordan du velger å håndtere disse situasjonene avgjør hvor store fremskritt du gjør mot å gjøre deg selv fri fra dine selvpålagte begrensninger. Vil du velge å reagere med sinne og frykt? Eller vil du stanse opp, vurdere de ulike mulighetene nøye, velge en av dem og så gå videre, rolig, og bevege deg nærmere de mål du har satt deg?  Lev uten begrensninger, uten frykt. Det finnes ikke noe rett eller galt lenger, bare valg. Velg det som vil fungere for deg og ikke hva en eller annen har fortalt deg du skal gjøre, tro eller mene. Dere er i ferd med å bevege dere inn i en ny følelse av kunne greie, kunne oppnå, kunne lykkes. Denne kraften har sin kilde i ditt hjerte, fra ditt virkelige Selv, et vidunderlig strålende multi-dimensjonalt Vesen.
 clip_image004

Etter hvert som Lyset tiltar, vil alt det som tidligere har vært holdt skjult for dere eller benektet av myndighetene, komme for dagen. Det finne ikke hemmeligheter lengre: ingen ting kan gjemmes for din selvinnsikt eller for andre mennesker. Du kan velge å betrakte ting som du tidligere ville ha sett på som skammelig eller truende som om det ganske enkelt er erfaringer, en mulighet for vekst og forståelse. Tanken på å stå overfor det du frykter, eller at andre skal dømme deg, eller din egen selv-fordømmelse, er ofte langt mer lammende en selve situasjonen eller tanken som du har gjemt vekk fra ditt bevisste sinn. Det finne overhodet intet under himmelen eller på jorden som ikke kan tilgis, intet. Og de som mener noe annet bærer på noe i sin eget underbevisste astrallegeme som de ikke har tilgitt eller tilgitt seg selv. Kast aldri fordømmelsens sten mot noen andre eller mot deg selv.

På det individuelle nivå ser vi at både folk og organisasjoner blir konfrontert med sine mørkeste hemmeligheter; disse temaene de ikke hadde lyst til å ta tak i tidligere og stuet vekk i sitt underbevisste. Som vi har sagt tidligere, disse hemmelighetene kan ikke lenger holdes hemmelig. Gjennom fremveksten av sosiale medier, Internett og mobiltelefoner, er det bortimot umulig å opprettholde en media-blackout; og på samme vis blir det stadig vanskeligere for enkeltindivider, familier og grupper å holde ting hemmelig for verden og for hverandre. Bølgene av Kjærlighet klarer å finne veien inn selv i hver enkelt av dine celler, og renser opp og drar ut, selv av de mørkeste hjørner, tanker du har fornektet. Det er på tide å rense seg; la kjærlighetens energier vaske ditt auriske felt for grums og selvforakt, selvtvil, dømmende tanker om deg selv, enten det er på individuell eller kollektiv basis.
De nye energiene bringer en ny tidevannsbølge av selvtillit og tro på egne evner til hvert eneste menneske og til kollektivet som helhet. Folk begynner å finne ut at de er mer enn det de ser ut til på overflaten, mer enn de har blitt opplært til å tro at de er. De er i ferd med å våkne opp og føler at en flamme vokser i dem, denne flammen i buken som gjør at man greier å gå gjennom frykten. Og indigoene, system-sprengerne, kommer nå inn i sin tid; det er tiden for dem å være og gjøre og lede an.

Etter hvert som de gamle systemene bryter sammen, og Jorden strever for å kvitte seg med all forurensningen, er forandring uunngåelig.  Hvert eneste individ og samfunn vil møte utfordringer; det vil være noen røffe vegstrekninger på veien foran dere, men forandringene vil komme. De systemene som yter motstand, enten det er regjeringer og myndigheter, korporasjoner eller grupper, vil bli feid til side av den innkommende bølgen av Kjærlighet. Hver eneste person vil måtte akseptere eller åpne seg opp for helt nye muligheter i sine liv ellers vil forandringen tvinge seg på dem gjennom ytre omstendigheter og hendelser. Valget står mellom å motsette seg det som skjer eller å utvikle seg videre.

Ekstremt vær, ulykker, jordskjelv, vulkanutbrudd, revolusjoner og manipulasjoner fra myndighetens side, økonomisk krise og sammenbrudd, alle disse kildene til forandring akselererer i sitt potensial til å påvirke alles liv, over hele verden. Det finnes ingen mulighet for å flykte fra disse forandringens krefter dersom man fortsetter å betrakte seg selv som et vesen med masse begrensninger og uten valgmuligheter. Alle vil påvirkes på en eller annen måte, kan hende av mange faktorer, men det er ingen grunn til å frykte.
Du kan, imidlertid, velge å ta ett skritt tilbake fra dramaet og betrakte deg selv som et multidimensjonalt vesen, med midlertidig bolig i en menneskekropp, som er her for å erfare livet i et fysisk legeme, for Skaperen. Du kan lære deg å fokusere på de positive aspektene av alt du opplever og erfarer, å betrakte dramaet uten å la deg involvere, og forbli i det rolige senter som du skaper ved å opprette kontakt igjen med sjelen og monaden, Mor/Far Gud og Skaperen. Hva er det som foregår omkring deg i dette dramaet? Det oppleves som virkelig for den som er midt oppi det, men det er ikke nødvendig å engasjere seg i det. Det er ingen ting å frykte. Det har det heller aldri vært.

 clip_image006

Den aller største frykten for de mange som ikke forstår sin sanne opprinnelse og vesen, er frykten for døden. Denne frykten vil bli gjennomskuet som det fantasifoster den alltid har vært. Frykten for døden og for å dø har blitt innpodet i dere og brukt for å kontrollere dere og manipulere dere til å gjøre ting som slett ikke er i deres beste interesse, og som ikke er deres. Nå er tiden kommet for å kaste av seg alt som ikke er deres, alt som ikke får hjertet deres til å synge, som dere ikke lenger ønsker i deres liv. Den helt grunnløse frykten for døden og det å dø en noe av det første som vil forsvinne for alltid når du bare lærer deg å stole på hva hjertet ditt forteller deg nå: at du er et vesen med evig liv. Det meste av det dere er eksisterer utenfor tid og fysisk form: dere er en del av Skaperen, levende energi, mektig og vakker. Dere er nå inne i en prosess hvor dere begynner å bli oppmerksom på at dere er så mye mer enn dere er blitt opplært til tro. Vit dette; kjenn det; føl det. Kjenn at det er sant. Du kan ikke lenger gjemme unna eller være redd for de kreftene du er i besittelse av, hver eneste dag; gjennom hver eneste lille tanke du tenker og hvor du velger å plassere ditt fokus og oppmerksomhet.

Det er en risiko når du nå går inn i din sannhet og kraft, at alt i din gamle verden vil forandre seg. Venner vil bli borte. Du vil kunne finne at du plutselig ønsker å slutte i jobben din fordi den ikke lenger gjør deg tilfreds. Alle de gamle aktivitetene som du pleide å gjøre sammen med familie og venner gir deg ikke lenger noen mening eller glede. De tradisjonene du vokste opp med kan få deg til å føle deg utilfreds og at de ikke ”stemmer” for deg lenger. Du kan til og med oppleve at du føler deg ganske alene mens du sorterer ut hva som er ditt og hva som ikke er det, men slik er det alltid med forandrings- og overgangsperioder. Omfavne denne transisjonen, denne endringen, som en anledning til å bli kjent med deg selv, hjerte til hjerte. Og oppdag hva det er som får ditt hjerte til å fryde seg, for det er i disse tingene at du vil finne din oppgave og din nye retning.

Vi ønsker dere alt godt på veien gjennom forandringene og utfordringene. Alt dere trenger har dere allerede inni dere. Stol på hjertet ditt og lær deg å lytte til dets veiledning. Og legg så i vei, full av mot og arbeid sammen for å bringe himmelen til Jorden. Dere er allerede godt i gang og gjør det meget bra.

Tusen takk, høyt elskede Engler.

Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.http://bluedragonjournal.com/


Oversetter: Leiffredag 5. april 2013

A note from Mike Quinsey


Kjære venner,

Min helsetilstand tatt i betraktning har jeg sett meg nødt til å stanse utsendingen av SaLuSa’s meldinger inntil jeg er sikker på at jeg har kommet meg helt fra sykdommen. Jeg har hatt et slag som har påvirket hukommelsen min og en følge av det er at det er vanskelig og tidkrevende for meg å skrive på tastaturet. Når jeg er helt restituert håper jeg å begynne med budskapene igjen, men inntil da vil jeg fortsette med radioprogrammene mine, med mindre jeg finner at det også blir for mye for meg.

Jeg håper at jeg med tiden vil bli mitt normale selv igjen. Bare tiden vil vite hvor store fremskritt jeg vil gjøre.

Mange takk til alle dere for deres enestående støtte og hengivenhet. Det har jeg verdsatt svært høyt. Jeg håper jeg skal bli i stand til å bidra i Lysets endelige tilbakevenden og dets endelige seier.

I lys og Kjærlighet

 Mike Quinsey

fredag 29. mars 2013

29:03:2013


SaLuSa 29. mars 2013

Vi kan nå tydelig se at Lysarbeidere har funnet seg til rette med sine oppgaver med å lede folk inn i den Nye Tidsalder. Deres innsikt og forståelse av hva som er nødvendig, er til god hjelp for oppvåkningen, som fortsetter uansett hvordan situasjonen i verden er. Det er viktig at folk ikke tillater at kaos og vanskeligheter får trekke deres energier bort fra arbeid som involverer Lys og Kjærlighet. Mørket vil etter hvert ebbe ut av seg selv og er allerede nå i ferd med å miste sin makt til å skape mere frykt. I denne sammenheng, til tross for de mange truslene om krig, vit at dette ikke lenger vil bli tillatt.  Den Galaktiske Føderasjon av Lyset er fullt klar over supermaktenes hensikter og vi vil forhindre ethvert forsøk på å starte en global krig. Lyset har allerede skapt så mye forandring at mennesker som er involvert i krigsmaskinen har opplevd en forandring i sin bevissthet. Dere kan vente å få høre mange uttrykke tvil om årsaken bak militære aktiviteter og de unødvendige angrepene på uskyldige sivile. En dag vil komme da krig og alt som støtter den vil opphøre å ha noen rolle i livene deres.

Vi ber de av dere som er av Lyset om å fortsette å fokusere på alt som er positivt ettersom dere har det mest potente og mektige våpen i den Kjærligheten dere uttrykker. Hver eneste en av dere øker vibrasjonene og dette er deres forsikring om at dere vil gjøre den Nye Tidsalder til virkelighet, og det er ingen ting som kan hindre den å manifestere. Faktum er at den allerede har en påvirkning som går mye lenger en det som er umiddelbart synlig og det er overhodet ingen mulighet for at livet kan vende tilbake til det gamle paradigmet. Kjærlighet gjennomtrenger alle Institusjoner og Selskaper i offentlige og private sektorer, og det som har vært akseptert tidligere, blir nå satt under lupen med spørsmål om måten de opererer på er til beste for alle. Mennesker som argumenterer for å fortsette på den gamle måten vil finne at det ikke lenger er mulig å fortsette slik, slik som det nå er i ferd med å skje i finansverdenen. Omfanget av korrupsjon er svært mye større enn det som har blitt avslørt, men sannheten vil etter hvert komme frem og sjokkere mange som har hatt tillit til dem. Et nytt system vil bli introdusert som vil funksjonere helt åpnet og gjennomsiktig.

Våre allierte blir stadig djervere i sine aktiviteter og har fått fornyet styrke når de opplever å finne mye mer støtte for de forandringene de arbeider for å få til. I virkeligheten lever dere med et bein i hver verden, og jo raskere dere trekker dere unna enhver tilknytning til den gamle 3dje dimensjon, jo raskere vil dere komme fremover og inn i de høyere dimensjonene. Gammelt karma vil dukke opp igjen for å bli avklaret og det kan være så enkelt som å forandre holdninger dere har, og det inkluderer hvordan dere tenker på dem. Kriteriet for forandring er å slutte med å være dømmende og å forsikre deg om at dine egne handlinger og ord ikke innebærer noen trussel eller skade i en annens liv. Invitasjonen til å “vende det andre kinnet til” er verdt å huske, for vi vet at som emosjonelle og følende Vesener, så finner dere det vanskelig å ikke reagere på provokasjoner. Sinne og liknende reaksjoner regnes for å være en del av menneskets natur, men om de kommer ut av kontroll kan det skade den fysiske kroppen deres og medføre sykdom. Vi antyder overhodet ikke for et sekund at dere ikke skal stå opp for dere selv, men det kan komme et øyeblikk hvor det er bedre å snu ryggen til og gå vekk fra trøbbel.

I virkeligheten er det slik at jo mere Lys dere bærer i dere, jo mindre stressende vil livet deres bli. Deres høyere vibrasjoner vil bidra til å skape ro omkring dere og sannsynligheten synker for at dere vil møte fysiske eller verbale angrep. Ingen ting kan skade deg med mindre du selv har trukket det til deg. Dette bringer oss til karmiske opplevelser som kan dukke opp når som helst det måtte passe og når forholdene ligger til rette for at de kan komme frem. Så må dere huske på at når det finner sted mellom venner og familie, så vil alle i noen grad bli involvert, men alle kan i sin tur lære noe av det. Vi blir aldri trette av å minne dere på at karma aldri er en straff, men et middel til å presentere dere med en læringsmulighet i livet, som vil være til hjelp i deres åndelige utvikling. Dere må ikke nødvendigvis oppleve alt selv for at det skal være verdifullt for dere. Gjør deres beste for å være et godt eksempel på Lys i aksjon, så vil andre kunne få se hvor fordelaktig det er. For de av dere som feirer Påske, så er det til minne om en stor Læremester som kom til Jorden for å vise dere hva som er mulig å oppnå når dere har nådd et slikt nivå at dere er i stand til å gjøre alt dere gjør med Uforbeholden Kjærlighet.

Kjærligheten er alt som ER, og når dere er bevisst deres mange livsreiser i dualiteten, så vil dere forstå at det er den eneste vei å følge dersom dere ønsker å utvikle dere videre. Dere har tatt mange skritt bakover, bare for å så finne veien fremover igjen, men ved så å gjøre har dere lært hvordan dere kan møte hvilken som helst situasjon uten å miste dere selv. For øyeblikket blir veien deres gjort lettere på grunn av de oppløftende energiene som fortsetter å strømme inn til Jorden, og det vil de fortsette med inntil dere får oppleve Oppstigningen inn i de høyere vibrasjoner. Når dere etter hvert tar deres plass i femte dimensjon, har dere i sannhet blitt så opp-LYSte at dere vil være Lys-Vesener. Og selv da er det ikke enden på deres oppløftelse, for den vil fortsette helt til dere har nådd tilbake til Kilden. Det er imidlertid ganske langt unna ennå, tatt i betraktning at dere ikke mer en akkurat har funnet veien helt tilbake til Lyset. Deres umiddelbare oppgave er å fortsette å være fokusert på Lyset og gjennomføre deres beslutning om å legge dualiteten bak dere.

Å arbeide dere frem mot Lyset kan somme tider oppleves som en byrde som krever endringer i deres livsstil, sågar også å bli mer selektiv når det gjelder deres venner. Vi vet at det er vanskelig å holde kunnskapen for dere selv, unntatt når dere blir invitert til å dele av den, men vit at situasjoner noen ganger er arrangert slik at andre skal kunne dra nytte av det dere vet. Når dere først finner sannheten, så får dere lyst til klatre opp på hustaket å rope den ut, men det er viktig å avstå fra slike handlinger, for det kan støte folk bort fra dere, som ennå ikke er rede for den. Det er ingen hast med å bringe sannheten ut til folk, ettersom livet er uendelig og alt skjer når tiden er moden for det, ja faktisk når det er det rette øyeblikk for det. La imidlertid ikke dette hindre dere i å forsøke å dele deres forståelse med dem som dere føler er klare for det. Noen ganger kan dere bli møtt med sinte reksjoner, men la dere ikke bry med det, men ønsk slike mennesker kjærlighet og opp-Lys-ning. Alle sjeler vil etter hvert finne sin sanne vei, og de erfaringer de gjør nå vil bare være til hjelp for dem i fremtiden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser så mye som ligger rett bak horisonten for dere, som vil løfte dere opp. Det vil komme til å skje ganske raskt og vil komme som en overraskelse på mange. Det trengs bare én stor forandring, så vil resten følge i rask rekkefølge. Vi beundrer deres pliktfølelse og hvordan dere går frem på den veien dere har valgt mot Lyset. Vi ER ETT, og dere er så visst en av oss. Når dere sender deres kjærlighet til oss, kommer den tifold tilbake, og vi takker for at dere gjør det.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif

fredag 22. mars 2013

22:03:2013
SaLuSa 22. Mars 2013

Det er så mye som skjer på planeten deres at det begynner å bli åpenbart for mange flere mennesker at de forandringene dere har blitt lovet allerede er godt i gang. Dette er slett ikke noen enkel tid for dere, ettersom dere er midt oppi alt som skjer. Dere valgte imidlertid å være på Jorden nå i denne tiden, som en viktig del av deres erfaringer, som vil forberede dere for deres oppgaver i fremtiden. Med tiden vil mange av dere stå frem og tilby dere å være mentorer for andre sivilisasjoner som vokser frem. Det er på denne måten dere vil gjøre tjeneste når dere selv har nådd et så høyt forståelsesnivå at dere kan få tittelen Mester. Dette er deres naturlige utvikling etter hvert som dere blir mer og mer av Lyset og søker å løfte andre opp sammen med dere.

Den orden dere bevitner i Universet kommer fra alle sjeler som når et punkt der de forstår fullt ut at når alt kommer til alt, så finnes det ikke noe annet enn Kjærlighet, og alt liv går gjennom sine sykluser og har sin eksistens i den. Den er selve livet og den mektigste kraft i Universet, og det er den som gjør det mulig for dere å stige opp gjennom dimensjonene. Som dere så ofte har blitt fortalt, så er de nivåene dere skaffer dere erfaringer på i de lavere dimensjonene å betrakte som et eksperiment, for å se om dere, som Lysvesener, kunne finne deres sanne selv igjen. De er ikke, og vil aldri være, deres sanne virkelighet, fordi deres opprinnelige hjem blant stjernene er et hjem hvor dere levde i total EN-het og Kjærlighet som ETT. Dualiteten var det virkemiddelet som gjorde atskillelse mulig, slik at dere kunne oppleve både mørke og Lys i den samme dimensjonen.

Vi i den Galaktiske Føderasjon kan se at det i den senere tid har vært så raske fremskritt i deres bevissthetsnivåer at dere allerede kan se for dere og visualisere den Gyldne Tidsalder. Det er vidunderlig at dere har greid dette, for når dere fortsetter å holde fokus på den, så fremskynder dere den tiden da den vil manifestere for dere. Lyset er i ferd med å ta over Jorden og dere behøver ikke lenger bekymre dere om det som måtte være igjen av mørke, ettersom det blir transmutert av det massive lyset som utstråles. Løsningene på problemene deres er allerede funnet, og gjennom våre allierte blir de gradvis innført. De fordeler og goder de bærer med seg er i ferd med å bli introdusert og Fri Energi er den fremste av dem, selv om dere ikke må vente for mye på kort tid, men dere vil se en jevn og vel planlagt introduksjon. Vi kan ikke tvinge ting gjennom, men vi kan gi støtte, oppmuntring og beskyttelse til dem som er involvert.

Dere har ventet så lenge på å se noen synlige forandringer, mens så mye har foregått bak scenen og ofte dreid seg mer om å påvirke og inspirere. Når dere er åpne for vår veiledning, vær sikker på at vi vil gi den, og dere kan kalle på oss når som helst. Når det dere ber om er til beste for alle, vil vi gjøre vårt beste for å sikre at dere får den hjelpen dere trenger. Vi er ofte de usette lysarbeiderne ved deres side og vi gir dere kjærlighet og veiledning. Vi er selvfølgeig kontinuerlig involvert i å hjelpe Moder Gaia, og dere har nok lagt merke til at ting som har med henne å gjøre, og hennes fysiske forandringer, har funnet sted på rolig vis. Faktum er at jo mer dere løfter deres bevissthetsnivå på Jorden, jo lettere kommer alt til å forløpe.

Dere mottar stadig mere energi fra utenfor Jorden, og den kommer fra mange kilder. Vårjevndøgn er et eksempel på kraftige energier som kommer inn og mange, mange mennesker har følt dens påvirkning. Det er en oppløftende energi som gir dere hva dere til tider kaller en ”feel good” faktor, samt en skjønn følelse av ro og glede. Hold fast ved den, så vil dere oppdage at folk kan sanse denne forandringen i dere, og meget snart vil dette bli deres naturlige væremåte. Forestill dere en verden full av sjeler som alle har blitt som En og lever permanent i Lys og Kjærlighet, for det er slik det vil bli når dere går videre inn i femte dimensjon. Noen av dere er der, og noen allerede så nær, og det er dere som viser veien. Gjennom deres eksempel vil mange følge etter, der hvor dere har skapt en vei. Dere er inne i en så vidunderlig tid hvor praktisk talt alt er mulig, så legg ikke på noen måte noen begrensninger på deres ambisjoner eller troen på dere selv.

Etter hvert som mørket og de som har stått bak det blir eksponert, ber vi dere pånytt om å la den naturlige justis finne sin egen vei. Vit at hver eneste sjel på et eller annet tidspunkt må svare for sine forbrytelser mot menneskeheten, mens det som rett og slett har vært feiltrinn blir akseptert som en del av læringsprosessen. Vi understreker at det ikke er snakk om noen straff og dere velger selv hvordan dere vil rette opp feilene og overvinne dem. Gud gir dere ikke fri vilje for å bruke deres feiltrinn mot dere. Det er bare i tilfeller der noen med overlegg har forsøkt å skade andre eller drepe en annen sjel at det kreves ytterligere erfaringer slik at dere kan lære konsekvensene av det dere har gjort. Dette er karma og det vil være en del av deres livsplan at dere setter dere som mål å arbeide dere gjennom det. Alt gjennomføres med den største kjærlighet og oppmerksomhet for å hjelpe dere gjennom deres erfaringer. Veilederne deres og Englene gjør mye mer for dere enn dere vanligvis er klar over, og er alltid ved deres side på deres reise gjennom livet.

Vi i den Galaktiske Føderasjon har lagt et visst press på høyprofilerte personer for at de skal presse på med sin innsats for at i hvert fall en form for ”avsløring” skal skje. På mange måter er det knapt nok nødvendig ettersom vårt nærvær på himmelen blir rapportert av så mange og omtalt i så mange artikler om oss. De fleste av dere vil ikke bli det spor overrasket, men så spørs det også hvor langt avsløringene går i å synliggjøre vårt forhold til dere. I dette århundret alene har dere oppdaget så mye historisk bevis om oss og vår kontakt med dere gjennom mange tusen år. De kan ikke lenger ignoreres eller fornektes annet enn av dem som er helt tilstivnet i sine oppfatninger. Vi ville ønsket oss en situasjon der regjeringene deres innrømte å ha hatt kontakt med oss i nesten hundre år og at de bekreftet at vi alltid har tatt kontakt med dem i kjærlighet og fred. Dette ville redusere den tvilen som enkelte fortsatt har, som har blitt forledet til å tro at vi er som de monstrene som fremstilles i deres science fiction og filmer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil gjerne få gratulere Lysarbeiderne for å ha funnet seg så godt til rette i de nye vibrasjonene som vil bære dem frem mot den Nye Tidsalder. Dere har minst like mye viktig arbeid å gjøre som tidligere, hvis ikke mer, mens dere hjelper til å forberede folk for den siste runden hvor de vil krysse mållinjen. Seieren er deres og premien er at dere aldri mer vil oppleve atskillelse fra Gud og deres sanne hjem blant stjernene. Vi elsker dere og deres sterke vilje til å finne deres fremtid og deres plass blant oss som sanne Galaktiske Vesener.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif

putin

putin