They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

lørdag 30. juli 2011

July 29, 2011

SaLuSa,  29-July-2011

For en del mennesker som er oppmerksom på de nær forestående forandringer, så omfavner deres forståelse likevel ikke Oppstigningen. Det vil således begrense omfanget av deres erfaringer. Men deres bevissthet kan like fullt utvide seg og vokse. For dem er det viktig, ettersom de vil fortsette sine neste liv på et tilsvarende nivå i dualiteten. De vil ha underbevisste minner fra fortiden, hvilket vil gjøre det mulig for dem å aspirere til høyere nivåer enn tidligere. Når en syklus ender og en ny begynner, mister dere ikke de fordelene dere har hatt av erfaringene deres, og dere vil begynne den nye syklusen med den fordelen. De av dere som har tatt valget og bestemt dere for å stige opp, vil gå videre fremover med full bevissthet om deres erfaringer og også deres bevissthetsnivåer vil ha løftet seg betydelig.

De erfaringer dere har hatt på Jorden har dere selv skapt, ettersom dere er gitt fri vilje. De har lite til felles med livet i de høyere dimensjoner og faktum er at dere kunne ikke ha skapt det samme eksistensnivå, med mindre dere opplevde et kjempesprang i deres bevissthetsutvikling. Det er det som er i ferd med å skje nå og jo mer deres individuelle nivå løfter seg, jo mer vil deres skaperkraft øke. Troen på deres egen skaperkraft vil være til stor hjelp når dere skal sette i i gang med å hele dere selv, men det er nødvendig at dere har 100% tiltro til deres evne til å greie det. Loven om Tiltrekning er nøkkelen her og dere vil oppnå større suksess dersom dere tar den positive innfallsvinkel at ”dere allerede er helet”. Som oftest tar dere den innfallsvinkelen at dere først må be om å bli helet, i stedet for å informere kroppen deres om at ”den er helet”. De som regelmessig forteller seg selv at ”du er ved full helse og i harmoni og balanse” holder seg hele tiden i en fullkommen positiv tilnærmingsmåte – og resultatet er at det er den energien dere trekker til dere. Om dere ser på det fra det motsatte perspektiv, er det ikke slik at noen mennesker bestandig forteller seg selv at de er syke, og som en konsekvens virker det som om de aldri blir bedre. Det betyr ikke at de ikke er syke, men de forlenger sine egne problemer ved tankeløst å fokusere på sykdommen, i stedet for på tilfriskningen.

Imidlertid er det slik, at før denne syklusen avsluttes, vil det bli gitt mangfoldige muligheter for all slags sykdom og plager til å bli helet. Det vil komme som mange ulike typer healing, men på samme måte som teknologien for den Nye Tidsalder, fullstendig uten bivirkninger. Som dere kanskje er klar over nå, vil kroppen deres i de høyere dimensjoner bestå av stoff med mye høyere vibrasjon, som vil være fullkomment fri for sykdom. Det er av samme grunn at alt omkring dere også vil være i en perfekt tilstand, i den forstand at om dere har noen for uførhet nå, så vil den være rettet opp før dere stiger opp. Grunnen til at det er mulig er at dere også nå bærer med dere ”byggetegningen” til en perfekt kropp og den kan aktiveres. Det dere sannsynligvis vil sette aller mest pris på er at kroppen deres alltid vil være i perfekt stand, slik at dere alltid vil være i deres beste alder og evig unge. Og ikke bare det, men ved hjelp av deres individuelle kraft, kan dere endre hvilken som helst av kroppens egenskaper etter deres eget ønske.

Dere vil snart få se oss blant dere, og vil legge merke til at vi alle er i vår beste alder. Dere vil oppfatte oss som fulle av glede og alltid fylt av fred. Vi er ikke utsatt for humørsvingninger slik som menneskene, og blir så visst ikke sure og sinna. Så må vi da heller ikke gjennomgå de samme erfaringer som dere, men uansett er vi alltid rolige og fredfulle. Alle disse positive egenskapene vil også bli deres og etter hvert som vibrasjonene øker omkring dere, vil dere også forandre dere til det bedre og slippe tak i alt som er av lavere energi. Til og med mellom nå og slutten på syklusen vil dere komme til å merke store forandringer inni dere. Harmoni og balanse er i ferd med å vokse frem i alle ting allerede nå og det vil fortsette frem til etter Oppstigningen.

Noen mennesker er slik, at uansett hva de lærer om fremtiden, så vil de ikke gi avkall på sine jordiske gleder. Poenget er at noen av dem ikke kan tas med bortenfor denne dimensjonen uansett. De kan imidlertid bli erstattet av noe som er mye mer tilfredsstillende, men det er noe dere selv vil oppdage gjennom deres egne erfaringer. Menneskets gleder er ofte nettopp de samme ting som forårsaker sykdom og nød, men noen mennesker er ikke i stand til å se sammenhengen. Dere som er mer opplyst vil vite hva vi snakker om og dere finner da heller ingen vanskeligheter med å gi slipp på dem. Kroppen er deres tempel og det er deres ansvar å ta vare på den slik at den tjener dere godt. Røyking, narkotika og medisiner er de mest ødeleggende og noen ganger er skaden irreversibel. Sannheten er at de fleste vaner av denne typen leder dere rett på veien til ruin.

Kjære Sjeler, det er viktigere enn noensinne at dere behandler kroppen deres med kjærlighet og omtanke. Hjelp den å øke sine vibrasjoner gjennom renhårig levevis og handlinger og ved å bruke ord som også bærer Lys i seg. Hva dere skaper inni dere er delvis med på å bestemme hvorvidt dere er tilstrekkelig forberedt til å gå hele veien til Oppstigningen. Tenk over hva det er som skal til for at dere skal bli Lysvesener, for det er målet, og tiden kan raskt løpe fra dere. Dersom dere allerede har overvunnet de fleste av deres lave vibrasjoner, så er dere på god vei til suksess. Det viser at dere har greid å gjennomføre det dere hadde til hensikt, å rense dere selv for det vi ofte kaller uønsket bagasje. Når dere først vet at dere kan greie det, så vil besluttsomheten og viljestyrken deres alltid bære dere videre. Dere har overhodet ingen ting å frykte.

Denne tidsperioden kommer nok til å bli ganske dynamisk, ettersom det er svært mye som kommer til å skje. De mørke kreftene kan ikke holde tilbake flommens kraft stort lenger. Presset på dem øker og våre alliertes harde arbeidsinnsats vil snart bære frukt. Kampen mellom mørket og Lyset foregår over hele verden og folket mobiliserer for å utfordre makthaverne og krever en slutt på deres styre. Falskheten og løgnene lurer ikke lenger folket, som har tatt tilbake mer og mer av sin makt over tid. Det finnes ingen makt større enn folkets makt når det gjelder å skape forandringer, og denne makten vokser fra den ene dagen til den neste. Frykten har stadig mindre suksess med hensyn til å holde folket under de mørke maktenes kontroll. De mister grepet, likesom deres tro på at de med sikkerhet kan fortsette å lede verden i den retning de ønsker, og få menneskene til å underkaste seg én regjering som hersker over hele verden. Det vil ikke skje og verdensomspennende slaveri kommer ikke på tale.

Jeg er SaLuSa og ser at nettet strammer seg rundt dem som har vært ansvarlige for deres nåværende problemer. Tro oss når vi sier at de er langt mer omfattende enn der kan greie å forstå, men hele sannheten vil komme ut etter hvert.Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on

July 27, 2011

SaLuSa,  27-July-2011

Som dere kanskje har begynt å forstå, så har mange av de hendelsene dere har ventet på allerede begynt, takket være innsatsen fra våre allierte. Alt er nøye planlagt og bit for bit skrider planen frem og fra tid til annen ser dere vel et mønster som dannes og forstår hva som hender. Dere vil nå ha satt de stadig vanskeligere økonomiske forholdene i Vesten i forbindelse med de kommende endringene som vil dra fordel av krisen, slik at en helt ny økonomisk ordning kan innføres. Lenge har det vært lovet dere og arbeidet er grunnlagt av St. Germain, som alltid har stått bak og som selvfølgelig fortsatt arbeider for innføringen av den. Hans usvikelige innsats har foregått i hundreder av år og han har arbeidet i deres interesse for å sikre at arbeidet fullføres som planlagt. I realiteten har St. Germain veiledet dere gjennom tusener av år, under ulike identiteter.

Av forståelige grunner er de fleste av dere uvitende om hvor mange av de store Mestrene som har ledet sivilisasjonen deres ut av mørket og ledet dere inn på Lysets vei. De har kommet som et svar på deres bønner om å bli satt fri fra trelldommen under den kynisisme og ondskap som har infisert deres verden. Likevel har de måttet ta hensyn til det karma som er involvert og tillate at det spiller seg ut. Veien mellom det dere kaller det gode og det onde har ikke vært lang, men nå har Lyset lagt seg i mellom og vokser stadig uten at noe kan forhindre det. Veien er vel opplyst og de som går den er vel beskyttet, så lenge de er vaktsomme og årvåkne. Dere har selvfølgelig også andre former for beskyttelse, ikke minst deres personlige veiledere og Englene. Be dem om hjelp så ofte som dere har behov for det, for de blir aldri trette av å gjøre det gode for dere og det gir dem stor glede og tilfredshet.

Uansett hva som skjer, så vil det alltid være noen form for uenighet og strid mellom mennesker, ettersom det finnes mange sterke meninger om hva de kommende månedene vil bringe med seg for hver enkelt. La andre ganske enkelt få ha sine synspunkter og bekymre dere ikke selv om de utfordrer deres eget ståsted, for med deres evne til å skape finnes det mer enn en vei som leder frem mot de avsluttende dagene før Oppstigningen. Selv når endetiden kommer, gjelder fortsatt den frie viljen, og dere kan erfare akkurat det dere selv ønsker. Men vi sier dere; la hjertets overbevisning være deres veileder. Ingen skulle presse en annen til å gå en annen vei en de selv vil, men la hver enkelt sjel bestemme for seg selv. Om ting kan synes uklare for dere nå, så kan dere være sikre på at alt vil bli klarere etter hvert, slik at enhver vet hvilke valgmuligheter de har.

Vårt nærvær vil naturligvis bety mye og er på mange måter nødvendig, for at dere skal kunne få et glimt av hva deres egen fremtid vil innebære. Fra der dere nå befinner dere og til vårt nivå er det et stort sprang og dere har alt å vinne. Naturligvis må dere først komme opp på høyere bevissthetsnivåer og dere vil selv vite når dere har lykkes å nå dit. Vi har alltid sagt dere, at intensjonen om å stige opp er det første steg, men derfra og videre må dere leve deres liv slik som dere drømmer om at det skal være i fremtiden. Det er ikke nødvendig at dere utfører mirakler, men gjennom deres eksempel, i seg selv, kan dere være til stor hjelp for andre. Se dere selv i andre og vit at dere Alle Er Ett, for da blir oppgaven deres så mye lettere.

Kjære Sjeler, dere har aldri vært nærmere Avsløringen og stadig kommer mer og mer av sannheten frem. Stadig flere facts om oss kommer også ut i det offentlige rom og våre aktiviteter blir også mer kjent blant folk. Vi syns det er riktig at dere nå får vite mer om alt vi gjør for dere og at vi i disse dager har det ganske travelt med å holde de mørke makter på plass. Vi kan forsikre dere om at deres planer sjelden vil lykkes i særlig grad, samtidig som vi benytter enhver anledning til å snu ting til vår fordel. Siden vi vet hva de planlegger, er det ganske enkelt for oss å gripe inn ved hjelp av våre medarbeidere. Selvfølgelig kan vi gripe inn direkte om det skulle være nødvendig og vi kan gjøre det på et vis som ikke gjør oss skyldig i å blande oss inn i deres anliggender. Dere må huske at som sivilisasjon er dere på Jorden for å oppleve dualiteten og vi må ikke hindre dere i å lære av deres egne handlinger.

Deres åndelige utvikling er fortsatt det viktigste av alt og er i bunn og grunn årsaken til at dere har tatt på dere de utfordringene som finnes i dualiteten. Det har vært krevende og tøft, men nettopp av den grunn har det gitt dere så uendelig mye læring. Å vende tilbake til å være Mestere er ikke noe man oppnår over natten, men det har alltid vært deres mål. Mange av dere har vært så nær ved å lykkes og nettopp derfor vil dere finne innspurten mot Oppstigningen så mye lettere. Hver og en av dere har inngått en avtale om en livsplan som bringer dere eksakt dit hvor dere ønsker, så lytt til deres intuisjon og la den lede dere. Det finnes ikke to livsplaner som er nøyaktig like, men dere vil finne andre sjeler som har liknende livsplaner. Det er som oftest av slike grunner at dere føler dere tiltrukket av hverandre og at grupper dannes der dere kan arbeide i harmoni med hverandre.

Vi kunne stilne krigens våpen dersom vi fikk et Guddommelig dekret og på et gitt tidspunkt kan det bli nødvendig. I mellomtiden kan vi ikke blande oss inn i anliggender mellom nasjoner, og enhver omveltning er en ny utfordring med tanke på å finne fredelige løsninger. Uheldigvis er det gjort store investeringer og det er sterke interesser som tjener seg søkkrike på krig og de har ingen planer om å stanse før de har fått den profitt de vil ha. Press fra andre nasjoner er ett steg i riktig retning, men det skulle være mulig å finne en fredelig løsning dersom fred ønskes på alvor. Den tiden da man griper til våpen mot hverandre går raskt mot slutten og en fullstendig verdensfred vil erklæres i nær femtid. På det tidspunkt vil vi få tillatelse til å sørge for at den blir gjennomført og alle krigsvåpen og alt krigsmaskineri vil bli ødelagt. Det er jo helt opplagt at dere kan ikke tillate slike lave energier å eksistere nå som dere er i ferd med å bringe Lyset til Jorden og er godt på vei mot Oppstigningen.

Det hender at vi må engasjere oss i krig, men som den Galaktiske Føderasjon er det vårt ansvar å få en slutt på dem, uansett hvor i Universet. Vi oppnår det gjennom forhandlinger og det finnes ikke den situasjon som våre forhandlere ikke kan greie å overvinne. Når det gjelder dere på Jorden, så har vi mange ganger tilbudt dere å bringe fred i deres verden, men som dere vet, har tilbudene våre blitt avslått. Denne gangen svarer vi på ropet om fred som kommer fra folket selv og som respons på et Guddommelig dekret som har fastsatt en dato hvor alle kriger skal opphøre.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg privilegert ved å være medlem av en kosmisk organisasjon hvis oppgave er å bringe fred til deres beleirede planet.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on

mandag 25. juli 2011

July 25, 2011

SaLuSa,  25-July-2011

Dere er slik en samling av ulike personligheter; det er ikke til å undres over at dere av og til fyker i tottene på hverandre og at det ender med at dere ikke greier å komme overens. Dersom dere ikke går godt sammen lenger, så er det klart at det er bedre å holde seg unna hverandre. Imidlertid, når dere arbeider for å løfte dere selv opp i Lyset, så kan det være aktuelt å tenke over det en gang til, om dere likevel vil gå tilbake og prøve å gjøre ting godt igjen. Det beste vil være å ta tak i det nå, for det er svært få motsetninger som IKKE kan finne sin løsning, hvis bare begge parter ønsker å overvinne ulikhetene. Dere kan ikke nå deres fulle utvikling uten at dere gjør det, og ved å gjøre det, kommer dere enda et steg på veien mot Uforbeholden Kjærlighet. Når dere greier å få det til med familie og deres vennekrets, er det ingen grunn til at dere ikke skulle la det omfatte alle sjeler.

Når sannheten etter hvert kommer frem, vil det stadig komme nye avsløringer om de mørke kreftenes virksomhet og som tilfelle vil være med 11.september, vil det vekkes mye sinne og avsky når det kommer frem hvem som sto bak. Vi ønsker å tro at når bare sinnet og følelsene har blitt luftet, så vil dere raskt forstå at et slikt mørke trenger mengder av lys for å transmuteres. Og når det er tilfelle, skulle hjertene deres innse at Lyset i disse sjelene trenger all hjelp i verden for å vekkes opp igjen. Den gamle måten å reagere på må legges vekk, slik at det ikke er hevn det ropes om, men rehabilitering. Glem aldri at selv de mest herdete hjerter aldri kan miste Gudsgnisten helt og at den alltid kan tennes igjen.

Det er jo med all tydelighet klart at ingen mennesker kan sette seg selv høyere enn de mørke sjeler, dersom de bruker de samme metodene til å fordømme og straffe dem for deres gjerninger. Folkets reaksjon vil i seg selv være nok til at de får kjenne deres følelser og det kan igjen føre til at de blir tvunget til se nøye på hva de faktisk har gjort mot sine medmennesker. Når dere tar det perspektiv at livet i dualiteten er et storslagent spill, som nå er i ferd med å avsluttes, så ser dere at det kunne ikke vært spilt om ikke noen sjeler hadde påtatt seg rollene som Lysets utfordrere. Dersom dere kan greie å se det hele i et slikt lys, vil det være mye lettere å holde fokus på Lyset og intet annet. Ingen ting er viktigere enn det akkurat nå, for det siste dere ønsker er å bli distrahert og forstyrret i deres plan om å være med på Oppstigningen.

Tiden er snart inne for “alle mann på dekk”, som dere ville si, og dere vil få mer enn nok å henge fingrene i og det kan nok bli litt hektisk for dere, men spennende. Til å begynne med kan dere nok finne det vanskelig å godta vårt nærvær, men vi vil gå rolig frem slik at vi ikke virker fremfusende og tvinger oss på dere. Vi er oppmerksom på at stadig flere av dere gleder dere til at vi skal komme og det bringer den dagen mye nærmere, hvor vi kan vise oss på himmelen med store antall skip. Imidlertid er ikke det vår viktigste oppgave akkurat nå, for Jorden må først ha nådd et nivå der det er trygt at vi kommer. Det er ingen hast, men naturligvis ser vi frem til å møte dere alle på en måte som tydelig viser at vi kommer som deres venner. Når tiden er moden, vil vi stå skulder ved skulder med deres nyutnevnte ledere og da skal dere vite at trusselen fra de mørke kreftene er fjernet en gang for alle. Da vil dere virkelig få se fremskritt, når alle prosjektene skyter fart for alvor.

Fortsett å forberede dere til Oppstigningen og gjør alt dere kan for å holde vibrasjonene deres på et høyt nivå hele tiden. På den måten vil dere være bedre i stand til å dra fordel av innstrålingen av høye energier i forbindelse med 11.11.11 og fra da av vil nok alt bli mye lettere. Mennesker som tenker på samme vis vil finne hverandre og det vil føre til en styrking av det de tror på. Men det er likevel viktigere enn noen gang å ha et åpent sinn, for dere må være i stand til å innpasse nye sannheter etter hvert som dere møter dem. Fastlåste tankemåter kan skape barrierer som det kan være svært vanskelig å overvinne. Dere vil få mer enn nok å tenke på når vi først kan samtale åpent med dere, ettersom dere gjennom årtusener har blitt foret med løgner både om religion og historie, som på mange nøkkelpunkter har vært fullstendig i strid med sannheten. Imidlertid har deres bevissthet også vokst gjennom disse årtusener og vi ser at mange er mye mer åpne nå enn på noe tidligere tidspunkt. Den fordelen vi har, er at vi kan bevise sannheten i det vi forteller dere.

Til tross for at dere har hatt så store vanskeligheter med å finne ut av sannheten om dere selv og historien, så har dere like fullt gjort fremskritt. Utgangspunktet er en tro på Gud, uansett hvilket navn dere bruker, og en erkjennelse av at Gud Er Alt Som Er og er kilden til Kjærligheten og Lyset. Ingen ting kan eksistere uten at det eksisterer som en del av Guds egen energi, hvilket er grunnen til at respekt for enhver livsform er nødvendig. Husk at selv vesener som synes å være uten intelligens likevel har et visst nivå av bevissthet og fortjener deres kjærlighet og respekt som alt annet. Det var meningen at Mennesket skulle ta vare på alle andre Riker, men hittil har dere behandlet dem med forakt og mangel på omtanke. Sannheten er at menneskene har utnyttet dem til sin egen fordel og med liten forståelse for deres egne behov. I fremtiden vil dere forstå sannheten om hvor nær dere står hverandre og vil knytte dere til hverandre i respekt og kjærlighet.

I dypet av hjertet er alle mennesker kjærlighetsfulle sjeler. Det er bare det at dere har blitt såret så mange ganger og lært opp til å se andre mennesker som mulige fiender. Dersom dere aksepterer at Alle Er Ett, hvordan kan man da behandle andre på annen måte enn man selv ønsker å bli behandlet? Medfølelse vil bringe dere langt på vei til å gjenopprette den Enhet som en gang fantes mellom dere og alt annet. En kriminell som har gått seg vill og kommet bort fra Lyset, fortjener han det fortsatt? Eller er han/hun en tapt sak? Vi sier dere at dere kan ikke sette skille mellom mennesker når dere lar medfølelse styre dere - og den utfordringen vil komme igjen, gang på gang, i resten av deres tid i dualiteten. Dere kan kanskje ikke være alt for alle mennesker, men hva koster det dere å vise medfølelse, som jo er et aspekt av Uforbeholden Kjærlighet?

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker dere for at dere leser disse budskapene som er ment å være til hjelp for dere på ferden mot Oppstigningen. Bekymre dere ikke dersom dere ikke umiddelbart klarer å møte alle livets utfordringer, for så lenge dere virkelig ønsker å stige opp, så vil dere klare det. Alt dere oppnår starter med en tanke, og når dere vet at det er sant, så er det klokt å vokte sine tanker vel, slik at dere ikke tiltrekker dere det dere slett ikke ønsker. Igjen kan det være vanskelig, men prøv i alle fall og om det glipper litt, så vær snare med å flytte tankene over til noe annet. Dere vil til slutt greie det, det kan dere være sikre på.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on

putin

putin